05.09.2017 EELK Kirikupäeva ja Vaimuliku Laulupeo SA kuulutab välja 2020.a. kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo moto konkursi

2020. aasta suvel toimub juba traditsiooniks saanud EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu. Otsime sellele ühist ja ühendavat juhtmõtet, mis võib põhineda Piibli kirjakohal, laulu- või koraalitekstil või olla ka vabalt välja mõeldud ilus juhtlause.

Moto ei pea olema pikk, piisab paarist lausest või ka ainult mõnest sõnast – näiteks eelmise kirikupäeva motoks oli Maarjamaa – Isa maa, üle-eelmisel aga Mu mano tulge, latse.

Moto saab ühendama kõiki kirikupäeva sündmusi, kaunistab nende atribuutikat ning selle põhjal luuakse ka vaimuliku laulupäeva motolaul.

Motosid hindavad Sihtasutuse juhatus ja nõukogu koosseisus Jüri Ehasalu, Heli Jürgenson, Ülle Keel, Aleg Kirs, Laine Randjärv, Marko Tiitus, Andres Uibo, Piret Aidulo, Anna Humal, Andrus Mõttus, Sigrid Põld ja Kaie Tanner.

Konkursi võidutöö saab auhinnaks Eesti Kiriku aastatellimuse.