EELK KIRIKUPÄEVA JA LAULUPEO SIHTASUTUSE NÕUKOGU

EELK kirikupäeva ja laulupeo sihtasutuse nõukogu

Jüri Ehasalu

Heli Jürgenson
Aleg Kirs
Laine Randjärv
Marko Tiitus
Andres Uibo

juri.ehasalu@eelk.ee

heli.jyrgenson@gmail.com
aleg@astri.ee laine.randjarv@gmail.com
marko.tiitus@eelk.ee andres.uibo@ema.edu.ee

EELK Kirikupäeva ja Laulupeo SA nõukogu esimees